Tražilica

Općina Berek sufinancira učenike srednjih škola s područja općine.

Zahtjevu je potrebno priložiti :

-kopiju osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu podnositelja zahtjeva

- preslika žiroračuna ( od učenika ili roditelja)

-potvrda da pohađa školu

 

Mole se roditelji i učenici da se prijave u Općine Berek do 30.10.2016.

 
ZAHTJEV ZA ISPLATU

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?