Tražilica

Osnovan je 1932.godine, na inicijativu nekoliko uglednih mještana sela Berek.
Pod tim imenom funkcionirao je i radio do 1946. godine kada je preimenovan u "Borac" Berek.
Godine 1991. vraćeno mu je povijesno ime "TOMISLAV".

 

UPRAVA KLUBA:

PREDSJEDNIK: Josip Abramović

TAJNIK: Željka Šoštarić

BLAGAJNIK: Ivana Bakač

IZVRŠNI ODBOR: Josip Abramović, Željka Šoštarić, Ivana Bakač, Ivan Bakoč, Zlatko Balaško

NADZORNI ODBOR: Ivica Bok, Saša Šoštarić, Krunoslav Stankeric

TRENERI: Josip Bartolčić i Saša Šoštarić

KONTAKT: 099/3157-930  

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?