LOVAČKO DRUŠTVO BEREK


LD Berek gospodari lovištem na području općine Berek, te raspolaže sa 2500 hektara površine gdje obitava
veliki broj visoke i niske divljači. Bavi se lovom i uzgojem divljači.
Lovačko društvo prima u lov i strane lovce kao goste.

Sve potrebne informacije o društvu, odstrijelu i prodaji mogu se dobiti na telefone:

+385 (0) 43 548 181
+385 (0) 43 549 023

 

Odgovorne osobe u LD Berek

Predsjednik: Antun Dergić

Tajnik: Krunoslav Markač

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?