Tražilica

 

Berek, 28.6.2024. - Načelnik Općine Berek Mato Tonković i 6 novih radnica u projektu "Pomoć u kući Općine Berek", sufinancirano bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. - 2027, potpisali su ugovore o radu na poslovima pružanja usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom."

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?