Tražilica

Svi oni koji se žele priključiti na postojeću mrežu kanalizacije potrebno je:

1. osobno potpisati Suglasnost za izvođenje radova

2. osobno potpisati Zahtjev za uvjete Priključenja kojemu je potrebno priložiti:

-dokaz da je objekt zakonit (Građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja, Potvrda glavnog projekta, Uporabna dozvola ili Uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine)

-izvadak iz zemljišne knjige - original ne stariji od 6 mjeseci

-kopija katastarskog plana (položajni nacrt) - original ne stariji od 6 mjeseci

- preslika zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju (za objekte koji su u postupku legalizacije).

3. osobno potpisati Ugovor o izradi priključaka te platiti iznos od 220,00 eura.

Kada svi uvjeti budu zadovoljeni, izvođač radova FRIO d.o.o. dolazi na Vašu kućnu adresu (mjesto priključka) te izvodi radove prema Zahtjevu i Ugovoru.

OBRASCI ODVODNJA - PRIKLJUČAK NA KANALIZACIU  (.docx)

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?