Tražilica

 

Temeljem Odluke Skupštine trgovačkog društva Komunalac Berek d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora trgovačkog društva Komunalac Berek d.o.o. od 23. lipnja 2023. godine,  dana 26. lipnja 2023. Skupština Društva raspisuje Javni natječaj za imenovanje direktora trgovačkog društva Komunalac Berek d.o.o. 

Tekst cijelog natječaja možete vidjeti u produžetku.

Rok za dostavu prijava je zaključno sa 03.07.2023. godine!

Javni natječaj za direktora  (.pdf)

Izjava o nepostojanju zapreka iz članka 239.Zakona o trgovačkim društvima  (.docx)

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?