Header image  

 
 
    <<<nazad
 
 

OPĆINSKA UPRAVA

 

POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA I NAČELNIK : Mato Tonković
ZAMJENIK : Vlado Krpan

 

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK : Antun Dergić
POTPREDSJEDNICI : Đuro Vadljević i Mirjana Mikulić
VIJEĆNICI : Senka Jambrišak , Milan Puž , Ivica Barilarić , Kristijan Marković , Stevo Patrlja ,
Andreja Bilandžija , Davor Novak , Petar Malvić

OPĆINA BEREK – Predsjednici Vijeća mjesnih odbora
 


Mjesni odbor

predsjednik

adresa

kontakt

Berek

Mirko Kolarek

Berek 117

548-191

Potok

Vladimir Markač

Potok 21

548-007

Ruškovac

Nikola Modrić

Ruškovac 77

525-028
099/7884537

Šimljanica

Vlado Krpan

Šimljanica 86

549-020
099/5758038

Kostanjevac

Tomica Goleš

Kostanjevac 65

542-102

Begovača

Marko Hranilović

Begovača 29

542-083

Krivaja

Milan Funduk

Krivaja 28

549-023

Šimljana

Ivan Tomas

Šimljana 48

549-225
098/710435

Oštri Zid

Milan Puž

O.Zid 122

549-098

Podgarić

Nenad Zjalić

Podgarić 14

540-157

Novo Selo

Đuro Poljak

Novo Selo 22

540-139

Gornja Garešnica

Ivan Lulić

G.Garešnica 46

540-017
098/491-235

Šimljanik

Antun Ivanović

Šimljanik 42

540-112